Η Παναγιώτα Κέλαλη είναι δικηγόρος, με ειδίκευση στην προστασία προσωπικών δεδομένων, το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ελλάδα) και Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) καθώς και του Ομοσπονδιακού Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Northern District of Illinois (ΗΠΑ).

Η Παναγιώτα έχει διατελέσει Νon-resident Fellow στο Κέντρο για το Διαδίκτυο και την Κοινωνία (Center for Internet and Society) στην Νομική Σχολή Stanford (ΗΠΑ) και Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Κέντρο για το Δίκαιο της Πληροφορικής και Ιδιωτικότητας (Center for Information Technology and Privacy Law) της Νομικής Σχολής The John Marshall Law School (Σικάγο, ΗΠΑ), με το οποίο εξακολουθεί να συνεργάζεται με την ιδιότητα του βοηθού καθηγητή νομικής (adjunct law professor), διδάσκοντας Διεθνές Δίκαιο της Ιδιωτικότητας και του Δικαίου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και Δίκαιο της Τεχνολογίας και της Ιδιωτικότητας.

Είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας στον χώρο της προστασίας της ιδιωτικότητας (Certified Privacy Professional-CIPP/E) από τον διεθνή Οργανισμό International Αssociation of Privacy Professionals (IAPP), καθώς και συμπρόεδρος του παραρτήματος της IAPP στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), μεταπτυχιακού D.E.S.S. (LL.Μ.) επί του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Πανεπιστήμιο Jean Moulin Lyon III (Γαλλία), μεταπτυχιακού LL.M. στο Δίκαιο της Πληροφορικής και Ιδιωτικότητας, καθώς και μεταπτυχιακού (LL.M.) στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τη Νομική Σχολή The John Marshall (Σικάγο, ΗΠΑ).