ΑΡΘΡΑΟΜΙΛΙΕΣ


Ιωάννης Γουμενόπουλος
Ενημερωτική Διημερίδα με θέμα την Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, (ΓΚΠΔ και Ν. 4624/2019), Εφετείο Αθηνών, Ορισμός και καθήκοντα του Υπευθύνου Προσατασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, 20 και 21 Νοεμβρίου 2019


Ιωάννης Γουμενόπουλος
Ημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ο νέος Κανονισμός για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, 3 Μαρτίου 2018

Ιωάννης Γουμενόπουλος
Ενημερωτική Διημερίδα με θέμα την Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, (ΓΚΠΔ και Ν. 4624/2019), Εφετείο Αθηνών, Ορισμός και καθήκοντα του Υπευθύνου Προσατασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, 20 και 21 Νοεμβρίου 2019


Ιωάννης Γουμενόπουλος
Money Show Θεσσαλονίκης, Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), 29 Απριλίου2018

Ιωάννης Γουμενόπουλος
Ημερίδα ΟΜΜΑ - Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Η συμμόρφωση του ιατρείου στο GDPR, 15 Δεκεμβρίου 2018


Ιωάννης Γουμενόπουλος
Ημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR): Προσαρμογή της ιατρικής κοινότητας στα νέα δεδομένα, 17 Μαρτίου 2018


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Ιωάννης Γουμενόπουλος
Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ιωάννης Γουμενόπουλος
Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων λειτουργίας των Τουριστικών Επιχειρήσεων μετά τον Covid-19 σε συνδυασμό με την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).


Ιωάννης Γουμενόπουλος,
Ο Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων, ΕΡΤ Ραδιόφωνο,
16 Ιανουαρίου 2018

Αγγελική Μητροπούλου,
Ο Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων, Ionion FM,
30 Μαίου 2018


MGS Law Firm

Λεωφόρος Δημοκρατίας 4 - 6
Νέο Ψυχικό - Αττική
ΤΚ 15451

Τηλ. 210 6747361 εσωτ.210
Fax. 210 6747347
[email protected]

Χάρτης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ